Archief van Vrede vzw, tijdschrift voor internationale politiek

Update eind 2015: De fulltekst is tijdelijk niet beschikbaar. Binnenkort – in de loop van 2016 – komen de jaargangen en afbeeldingen terug doorzoekbaar op de site. Het ontbreekt de beheerder soms aan tijd en zin om alles actueel te houden! Maar het komt in orde 🙂

Wie maakte dit archief en waarom?

Naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van Vrede, vindt u in dit Vredesarchief alle artikels, frontpagina’s, afbeeldingen, logo’s en originele scans van bijna 60 jaargangen.

In 2008 overleed mijn grootvader, André De Smet, overtuigd mondialist en oprichter van het tijdschrift Vrede. Naarmate zijn gezondheid aftakelde, werd het belang van zijn levenswerk me meer en meer duidelijk. Respect voor deze levenslange inzet voor Vrede en vrede in bredere zin, is voor mij de drijfveer geweest om het project te starten.

De inhoud van Vrede omvat naast soms lachwekkend oubollig taalgebruik, ook best wel interessante informatie, over nieuwsitems die tot vandaag weerklinken. Dit maakt de inhoud zelfs nu nog relevant.  Ze lijkt me bovendien ook van historisch belang. Deze teksten mogen daarom niet zomaar in een vergeten doos tot stof vergaan! Indien mogelijk moet zoveel mogelijk inhoudelijk ontsloten worden. Er kan onderzoek gedaan worden naar de geschiedenis van de Vredesbeweging, acties tegen oorlog en bewapening. Je vindt in Vrede heel wat verwijzingen naar historische gebeurtenissen en duiding bij het nieuws – lĂ ng voor Ter Zake bestond 🙂

Het leven van André omvatte uiteraard meer dan Vrede, en de zaken die je nu alvast terugvindt in dit online archief. Hij deelde alle lief en leed steeds met Jeanneke Provost. Zij schreven  samen  een dagboek dat volledig de periode beslaat die ze in het verzet doorbrachten (tijdens de Tweede Wereldoorlog). Deze dagboeken zijn reeds getranscripteerd. Naar mijn mening kan dit verhaal eventueel ook een plaats vinden in het Vredesarchief.

Het Vredesachief  is een initiatief van Merel De Smet. Het project is officieel voorgesteld op de Mediaconferentie van Vrede in november 2007. Merel stond in voor de volledige digitalisering, het online plaatsen en de inhoud beheren. Alle kosten (webhosting, scans, etc.) werden betaald door Merel De Smet. De inzet (ruim een jaar werd er aan gewerkt) is volledig onbezoldigd. Wie echter op een of andere manier zijn steun wenst te betuigen aan, of zijn mening wil laten weten over dit project, kan hiervoor direct contact opnemen met Merel via:

0471/08.66.65

vrede@merelnet.be

Werkwijze en presentatie van het digitaliseringswerk:

50 jaar Vrede_Presentatie

Merel met Jeanneke en André

Merel met Jeanneke en André

De levenshouding van  AndrĂ© en Jeanneke zal altijd een voorbeeld voor me zijn. Ze hielpen me vaak en hadden begrip voor de meest uiteenlopende lotgevallen en ‘toeren’. Ze waren empathisch, zonder enige vorm van vooringenomenheid. Dit weerklinkt in het tijdschrift Vrede, dat zich de voorbije 50 jaar met hart en ziel toelegde op een aantal boeiende internationale politieke thema’s en vaak bijzonder complexe kwesties.

Veel leesplezier.

1 comment on “Over dit project”

  1. Pingback: Merel Start – Merel De Smet

Leave A Reply